Jernbane

Selvom Vores navn måske ikke helt fortæller det, så er vi en professionel leverandør af Jernbanesikkerhedsydelser til andre firmaer og entreprenører, som har opgaver på og ved jernbanen.

Når der skal arbejdes i nærheden af banen er der nogle krav der skal overholdes. Der skal være en SR arbejdsleder ved arbejder der sker tættere på sporet end 4 meter, det er en gældende regel for alle, om du er entreprenør eller privat lodsejer er reglerne de samme. Det er her vi kommer ind i billedet, vi støtter dig gerne i opstarten af projektet og vejleder gerne i hvilke muligheder der er for at lave et sikkert stykke arbejde på banen.

Vi har egen sikkerhedsgodkendelse fra Banedanmark og vi kan derfor være din leverandør på jernbanesikkerheden når I skal arbejde på og ved sporet.

Vi kan lave det hele for dig, vi kan lave dine jernbanesikkerhedsplaner, vi søger de nødvendige sporspærringer og, ikke mindst, så udfører vi selvfølgelig SR-arbejdet ude i sporet.

Vi sikrer at alle der skal arbejde ved sporet, er grundig instrueret og har deres kompetencer på plads inden arbejdet igangsættes. Vi sørger for at Vores SR arbejdsledere altid er helt opdateret, dette sikrer vi ved at alt vores udstyr er kontrolleret og vi løbende er efteruddannet, så du som kunde er sikker på at få en kompetent SR arbejdsleder ud til din opgave.


Vi er godkendt til at levere:

  • PPPB
  • PPPB Maskinfører
  • Vagtpost
  • SR2 Arbejdsleder
  • SR2 Rangerleder
  • SR1 Arbejdsleder

Vi sætter sikkerheden i højsæde, og vil altid fremstå som en seriøs samarbejdspartner til jeres opgave.
Har du en opgave der kræver jernbanesikkerhed er du altid velkommen til at kontakte os.

Se vores prisliste her: Prisliste.pdf

Allan Høgh
Jernbanesikkerhedsansvarlig

Tlf.: 20635382
allan@hoeghs-smedje.dk