Jernbane

Når der skal arbejdes i nærheden af banen er der nogle krav der skal overholdes. Der skal være en SR arbejdsleder ved arbejder der sker tættere på sporet end 4 meter, det er en gældende regel for alle, om du er entreprenør eller privat lodsejer er reglerne de samme. Det er her Høgh´s smedje kommer ind i projektet, vi støtter dig gerne i opstarten af projektet og vejleder gerne i hvilke muligheder der er for at lave et sikkert stykke arbejde uden der sker ulykker.

Høgh´s smedje er godkendt til at levere jernbanesikkerhedsydelser af Banedanmark, vi kan derfor være din leverandør på sikkerheden når I skal arbejde på og ved sporet.

Høgh´s smedje laver alt for dig, vi sikre os at der bliver lavet Jernbanesikkerhedsplan, samt vi bestiller de nødvendige sporspæringer. Høgh´s smedje sikre at alle der skal arbejde ved sporet, er grundig instrueret og har deres kompetencer på plads inden arbejdet igangsættes. Høgh´s smedje sørger for at deres SR arbejdsledere altid er helt opdateret, dette sikre vi ved at alt vores udstyr er kontrolleret og vi løbende er efteruddannet, så du som kunde er sikker på at få en kompetent SR arbejdsleder ud til din opgave. 


Vi er godkendt til at levere:

  • PPPB
  • PPPB Maskinfører
  • Vagtpost
  • SR2 Arbejdsleder
  • SR2 Rangerleder
  • SR1 Arbejdsleder

Vi sætter sikkerheden i højsæde, og vil altid fremstå som en seriøs samarbejdspartner til jeres opgave.
Har du en opgave der kræver jernbanesikkerhed er du altid velkommen til at kontakte os.

Se vores prisliste her: Prisliste.pdf

Allan Høgh
Jernbanesikkerhedsansvarlig

Tlf.: 20635382
allan@hoeghs-smedje.dk